Schattingen

Blaton Expertises houdt zich bezig met de waardebepalingen (ook wel schatting, taxatie of waardering genoemd) van onroerende goederen. Wij maken schattingen voor onder andere verdelingen, hypothecaire leningen, schenkingen, nalatenschappen, onteigeningen en de verkoop en aankoop van een onroerend goed.

Blaton Expertises voert schattingen uit bij:

  • verkoop en aankoop
  • aangifte van een nalatenschap en voorafgaandelijke schatting
  • inbreng van onroerend goed in een vennootschap
  • bepaling van de huurwaarde
  • uittreden uit onverdeeldheid

 

Gratis schatting van je woning?

Soms bieden immobiliënmakelaars gratis schattingen aan. Ze kunnen er echter baat bij hebben om je woning te onder- of overschatten. Onderschatting kan ervoor zorgen dat je woning snel verkocht is, maar dat je er minder voor krijgt dan ze werkelijk waard is. Overschatting zorgt er vaak voor dat het lang duurt eer je woning verkocht is en dat je misschien je prijs moet laten dalen. Een gratis schatting kan je dus duur komen te staan. Daarom laat je het schatten best over aan een beëdigd landmeter-expert. Hij bepaalt als erkend schatter op een onafhankelijke en objectieve manier de waarde van je eigendom. De ruime ervaring van de beëdigde experten van BlatonExpertises garandeert de kwaliteit van de schatting.

Wie kan een schatting of waardebepaling aanvragen?

Iedereen kan een schatting aanvragen. ADM Value werkt in opdracht van notarissen, boekhouders, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren. Wij zijn tevens erkend schatter van verschillende grootbanken.

VLABEL-ERKEND


Doordat we erkend zijn bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), worden onze waardebepalingen in het kader van een nalatenschap direct aanvaard.

Lijst van erkende identificatienummers voor VLABEL: Filip Blaton – 005945119084 

 

Schatting aanvragen