Blaton Expertises West Vlaanderen Blaton expertises Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Kaantoorgebouwen Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Brugge West Vlaanderen

Home

Plaatsbeschrijving

Schatting

Gerechtelijke expertises

Socio economische onderzoeken

EPC

ContactVerplicht energieprestatiecertificaat en vrijwillige energieaudit

Naast een verplicht energieprestatiecertificaat (EPC) kunt u ook op eigen initiatief een energieaudit uit laten voeren. Alleen een erkende energiedeskundige type B mag een energieaudit uitvoeren. Een energieaudit is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen.

Het verschil

EPC staat voor EnergiePrestatieCertificaat. Een EPC is verplicht bij de verkoop of verhuur van een woning. Wanneer u als eigenaar van de woning bij verkoop of verhuur van een woning niet over een geldig Energieprestatiecertificaat beschikt, riskeert u een boete van maximaal € 5000,-.

EAP staat voor EnergieAdviesProcedure. Een EAP is een energieaudit van een bestaande woning. Het grote verschil is dat het hier gaat om een grondige doorlichting en het feit dat u als particulier fiscaal voordeel kan aanvragen bij de Vlaamse Regering. In totaal kan namelijk 40% van het factuurbedrag via belastingaangifte worden terugverdiend.(met een maximum van 2.770 euro per jaar, geïndexeerd bedrag voor 2010 en per woning).

Waarom een EAP /energieaudit?

Bij het EPC krijgt u een aantal energiebesparende adviezen.

Dit is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Deze lijst wordt niet specifiek voor uw woning opgesteld.

De adviezen in een EAP zijn maatwerk, dus speciaal op uw huishouden afgestemd. Naast het feit dat u inzicht krijgt in de energiestromen in uw woning helpt het u ook om op een gerichte manier energie te besparen. Bovendien is het door de belastingvermindering een financieel aantrekkelijke advies.

Meer info: contacteer Blaton Expertises vrijblijvend.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op informatie van het Vlaams Energieagentschap. Bron: www.energiesparen.be.