Blaton Expertises West Vlaanderen Blaton expertises Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Kaantoorgebouwen Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Brugge West Vlaanderen

Home

Plaatsbeschrijving

Schatting

Gerechtelijke expertises

Socio economische onderzoeken

EPC

ContactWanneer de partijen er niet in slagen een oplossing te bereiken die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is, kunnen ze zich wenden tot de rechtbank.

In gespecialiseerde technische geschillen, zal de rechtbank vaak beroep doen op een technische deskundige die als opdracht krijgt een technisch onderzoek te voeren naar de eventuele aanwezigheid van gebreken, en de rechtbank in te lichten omtrent de technische verantwoordelijkheden die aan de basis liggen van de vastgestelde gebreken.

Meestal wordt de deskundige ook gevraagd bij het opstellen van een verslag een voorstel van afrekening tussen de betrokken partijen op te stellen.

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek is dus een hulpmiddel voor de Rechtbank om in een technisch geschil juist te kunnen oordelen. 

De door de rechtbank aangestelde deskundige tracht de partijen te verzoenen.  Indien geen verzoening wordt bereikt deelt hij zijn bevindingen en advies aan de Rechtbank mede.

 

Blaton Expertises is op heden erkend voor de rechtbanken van West- en Oost-Vlaanderen.