Plaatsbeschrijving bij intrede

Sinds 18 mei 2007 is het verplicht om een tegensprekelijke, omstandige plaatsbeschrijving op te maken bij de aanvang van de huur (art. 1730 en 1731 van het Burgerlijk Wetboek). De huurder en verhuurder zijn verplicht om op tegenspraak (in aanwezigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers) en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen.

De plaatsbeschrijving gebeurt best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving wordt nadien bij de huurovereenkomst gevoegd ter registratie.

Doel van de plaatsbeschrijving

De bedoeling  is om de staat van onderhoud van een woning of appartement op het einde van het huurcontract te kunnen vergelijken met de staat aan het begin van de huurperiode. De huurder moet het pand teruggeven in de staat waarin hij haar heeft ontvangen. Als er schade wordt vastgesteld die niet in de intredende beschrijving stond vermeld, dan moet de huurder die herstellen, tenzij het om normale slijtage of overmacht gaat, of wanneer hij bewijst dat de verhuurder voor de herstelling moet instaan.

Wordt er geen plaatsbeschrijving opgemaakt of werd deze foutief opgemaakt, dan wordt er verondersteld dat de huurder het goed ontvangen heeft op dezelfde manier waarop het zich bevindt op het einde van het huurcontract. Er kan dan ook geen verhaal zijn op eventuele huurschade.

Het uiteindelijke doel van een plaatsbeschrijving bij verhuur is dus een bescherming aanbieden aan zowel verhuurder als huurder. 

Wie stelt de plaatsbeschrijving op?

De plaatsbeschrijving kan op drie manieren worden opgemaakt: 

  • De huurder en de verhuurder kunnen in onderling overleg samen een plaatsbeschrijving opmaken; 
  • De huurder en de verhuurder kunnen samen een deskundige aanstellen (een (vastgoed)expert, een architect ...) die de plaatsbeschrijving opmaakt. Die kan dan in absolute neutraliteit vaststellingen doen, wat discussies kan voorkomen.
  • Als beide partijen het niet eens raken over de procedure, kan de rechter een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving op te maken. 

In elk scenario betalen de huurder en de verhuurder de helft van de kosten. Wanneer de huurder en/of de verhuurder zich bij de opmaak van de plaatsbeschrijving afzonderlijk laat bijstaan door een deskundige, betalen ze die diensten uiteraard helemaal zelf.

 

Aan welke voorwaarden moet een plaatsbeschrijving altijd aan voldoen?

De plaatsbeschrijving moet altijd voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Ze moet tegensprekelijk worden opgesteld. 
  • Ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de huurder en de verhuurder persoonlijk of hun vertegenwoordigers (een plaatsbeschrijving opgesteld door één van de partijen of door een deskundige aangeduid door één van de partijen kan altijd worden betwist door de tegenpartij); 
  • Ze moet voldoende gedetailleerd zijn, en moet dus alles zo nauwkeurig mogelijk vermelden. Een clausule als ‘Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit’ is geen plaatsbeschrijving.

 

Moet de plaatsbeschrijving geregistreerd worden?

Het is verplicht om de plaatsbeschrijving die bij het begin van de huur wordt opgesteld te laten registreren. Precies zoals dat moet met de huurovereenkomst. Het is aan de verhuurder om dat te doen. Die heeft daar twee maanden de tijd voor nadat de huurovereenkomst werd getekend.

Indien het huurcontract reeds geregistreerd is en de plaatsbeschrijving niet, dan kan de plaatsbeschrijving achteraf alsnog geregistreerd worden. Dit is kosteloos en moet samen met het geregistreerd huurcontract in 2 exemplaren ter registratie voorgelegd worden. Deze registratie kan gebeuren met de post, per email, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor, waar het verhuurde goed gelegen is. De gemakkelijkste manier is via het internet.

Vraag uw offerte


Vraag vandaag uw offerte aan voor een plaatsbeschrijving bij intrede woning. We nemen zo snel mogelijk contact met u op en verschaffen u de nodige informatie.

Offerte aanvragen