Blaton Expertises West Vlaanderen Blaton expertises Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Kaantoorgebouwen Brugge West Vlaanderen Blaton Expertises Brugge West Vlaanderen

Home

Plaatsbeschrijving

Schatting

Gerechtelijke expertises

Socio economische onderzoeken

EPC

ContactDe inhoud van een sociaaleconomisch dossier is bij wet vastgelegd. Blaton Expertises kan voor de aanvrager dit dossier opmaken. Bestanddelen van een dossier :

Blaton Expertises een sociaaleconomisch aanvraagformulier met bijlagen (bvb. een kopie van de stedenbouwkundige vergunning) .
Blaton Expertises een marktstudie. De marktstudie omvat:
Blaton Expertises een korte historiek van de handelszaak of het complex.
Blaton Expertises een beschrijving van de vestigingsplaats.
Blaton Expertises een berekening van de marktpotentie en het marktaandeel.
Blaton Expertises een overzicht van de bestaande handel.

Het sociaaleconomisch dossier dient in het nodige aantal exemplaren ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de handelszaak gevestigd is.

Procedure:

Naargelang de grootte van de netto handelsoppervlakte waarop het project betrekking heeft, is er een afzonderlijke procedure voorzien.