Aanvang der werken

Bij het uitvoeren van bouwprojecten of wegeniswerken is het meestal aangeraden, en soms zelfs verplicht door de opdrachtgever, om voor het aanvatten van de werken een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren bij de eigendommen die binnen een bepaalde perimeter rond de werkzaamheden vallen. Deze plaatsbeschrijving wordt ook wel constructieve plaatsbeschrijving genoemd. 

Hoe verloopt dit plaatsbezoek?

De expert maakt met u een afspraak en komt langs om een gedetailleerde staat van bevinding op te maken van het huis en om alle schade (vocht, barstjes, verzakkingen, enz…) te beschrijven in een rapport. Daarnaast worden er foto’s genomen die toegevoegd worden aan het verslag.

Doel van de plaatsbeschrijving

Een constructieve plaatsbeschrijving heeft als doel alle constructieve gebreken van een pand of goed op te tekenen. Daardoor kan elke partij haar rechten laten gelden in geval van een conflict naar aanleiding van eventuele beschadigingen tengevolge van bouw of verbouwingswerken aan aanpalende gebouwen.

De beschrijving dient steeds tegensprekelijk opgemaakt te worden tussen de bouwheer of aannemer en de eigenaar van het aanpalende gebouw, wat met zich meebrengt dat alle partijen de plaatsbeschrijving moeten ondertekenen, al dan niet aangevuld met hun opmerkingen.

Hierdoor wordt vermeden dat een eigenaar ten onrechte aanspraak maakt op een schadevergoeding. Anderzijds kan in voorkomend geval de schade begroot worden zodat de eigenaar gepast kan vergoed worden.

Vraag uw offerte


Vraag vandaag jouw offerte aan voor onze expertise. We nemen zo snel mogelijk contact met je op en verschaffen je de nodige informatie.

Offerte aanvragen