Plaatsbeschrijving bij uittrede

Plaatsbeschrijving bij uittrede

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder of de huurder aan de tegenpartij vragen om opnieuw (op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening) een plaatsbeschrijving op te maken. Dat moet ten laatste gebeuren op het ogenblik waarop de verhuurder de teruggave aanvaardt van de sleutels van het verhuurde goed. Net als bij het begin van de huur kunnen beide partijen deze plaatsbeschrijving ofwel zelf opmaken of door een deskundige laten opmaken. Als één van de partijen niet ingaat op de vraag om een plaatsbeschrijving op te maken, kan de andere partij de vrederechter vragen een deskundige aan te stellen om de plaatsbeschrijving op te maken. Dat verzoek aan de rechter moet binnen een maand na het verlaten van de woning worden ingediend.

In welke staat moet de huurder het pand teruggeven?

Als er bij het begin van de huurovereenkomst een gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder de woning teruggeven in de oorspronkelijke staat zoals beschreven in die plaatsbeschrijving. Schade of gebreken die niet in de plaatsbeschrijving staan vermeld, moet de huurder herstellen of vergoeden, behalve als de schade een gevolg is van normale slijtage door ouderdom of overmacht, of als de huurder kan aantonen dat de verhuurder moet instaan voor de herstelling van die schade.

Als er bij aanvang van de huurovereenkomst geen gedetailleerde plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet men aannemen dat de woning nog altijd in haar oorspronkelijke staat is zoals bij het begin van de huur. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, behalve als de verhuurder toch kan bewijzen dat de schade door de huurder is veroorzaakt.

Hoe verloopt dit plaatsbezoek?

Het plaatsbezoek wordt ingepland op een moment nadat de uittredende huurder het pand heeft verlaten maar voordat een nieuwe huurder het pand zal betreden. Ten laatste moet dit gebeuren op het ogenblik waarop de verhuurder de teruggave aanvaardt van de sleutels van het verhuurde goed.

Tijdens dit plaatsbezoek wordt samen met de partijen eventuele huurschade vastgesteld door de huidige staat te vergelijken met de plaatsbeschrijving bij intrede. Tevens wordt er nagegaan of alle verplichtingen aangaande onderhoud zijn nagekomen. Nagaan of betaling van de huur, betaling van overeengekomen provisies, betaling van verbrekingsvergoedingen en betaling van facturen voor nutsvoorzieningen zijn nagekomen, kan op aanvraag mee opgenomen worden in het verslag.

Wat bij vaststellingen van huurschade?

Bij het vaststellen van huurschade of gebrekkig onderhoud wordt steeds getracht om tijdens het plaatsbezoek en in samenspraak met de partijen een oplossing te bekomen. Indien een vergoeding dient begroot te worden en/of er kan geen overeenkomst gesloten worden tijdens het plaatsbezoek, kunnen de partijen kiezen om een begroting te laten opstellen door de deskundige. Deze zal op basis van bewijsstukken en zijn ervaring als deskundige autonoom een begroting van de kosten opstellen. Dit ook met inachtname van enige vetusiteit (sleet van de materialen).

Vraag uw offerte aan


Vraag vandaag uw offerte aan voor een plaatsbeschrijving bij uittrede woning. We nemen zo snel mogelijk contact met u op en verschaffen u de nodige informatie.

Contacteer ons